Tekstvak: Wat is kruidengeneeskunde
 
Kruidengeneeskunde ook wel Fytotherapie genoemd is een onderdeel van de natuurgeneeskunde.

Een hele oude geneesmethode die gebruikmaakt
 van  geneeskrachtige  kruiden, struiken en bomen. 
Bij vele volkeren die nog samen met de natuur 
leven wordt deze kennis nog dagelijks toegepast.
In feite bezitten ook wij deze kennis nog steeds, overgedragen door onze voorouders.

 In een plant is alles in balans
waardoor er weinig of geen bijwerkingen voorkomen.

Het geheel  is  meer dan de som van de delen.

Elk mens bezit een genezend vermogen
tot zelfherstel wat gestimuleerd en geactiveerd 
kan worden.

Door kritisch te kijken en bewust te worden kom
 je er achter waar het probleem eigenlijk vandaan komt of waar de verschillende klachten mee te maken hebben. 

In de Kruidengeneeskunde gaat om een 
holistische kijk op de mens.

Kruiden werken zowel lichamelijk als psychisch ,emotioneel en spiritueel.


Ovaal: De wereld om ons heen is een spiegel waar we ons zelf in kunnen zien.
Ovaal: Wat we nodig hebben is altijd dichtbij. Omdat we zelf aan trekken wat we nodig hebben, vaak groeien de planten al in onze eigen tuin nog voordat zich geopenbaard heeft dat we het nodig hebben.

Eyra’s Kruidentuin

Eyra’s Kruidentuin

Tekstvak: Praktijk voor 
Natuurgeneeskunde